دکترتوریست، نامی آشنا در توریست درمانی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

با جراحی زیبایی بینی، زیبایی و اعتماد به نفس خود را دو چندان کنید

این نوع جراحی، کاملا اختیاری است. چرا که فقط و فقط با زیبایی مراجعه کننده مرتبط است.

این جراحی برای کوچک کردن بینی، بزرگ کردن بینی، رفع قوز بینی، برطرف کردن انحراف ظاهری بینی و ... انجام میشود.

برای درک بهتر این موضوع، مثالی برای شما میزنیم.

اگر شما خواستار رفع قوز بینی خود باشید این جراحی جراحی زیبایی بینی نام میگیرد.

بعنوان مثال، شما در تنفس خود با مشکل مواجه هستید و بینی شما نیز انحراف دارد، درصورتیکه این انحراف در صورت شما قابل مشاهده باشد و شما خواستار رفع انحراف بینی خود باشد این نوع جراحی، جراحی زیبایی بینی و جراحی درمانی بینی در یک جلسه است.

 

جراحی زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

Call Now Button